Etyka adwokacka egzamin 2018 - Etyka adwokacka na egzamin

Zobacz Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo
Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583725

Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika. Część I zawiera wybór orzeczeń TK, SN, sądów apelacyjnych oraz sądów adm ...

Zobacz Etyka radcowska na egzamin komentarz orzecznictwo i kazusy
Etyka radcowska na egzamin komentarz orzecznictwo i kazusy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580717

Etyka radcowska na egzamin. Jedyna taka pozycja na rynku! Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki radcowskiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Książka zawiera: - tekst ustawy o radcach prawnych,- Regu ...

Zobacz Etyka adwokacka na egzamin
Etyka adwokacka na egzamin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580694

Jedyna taka pozycja na rynku! Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Książka zawiera:- tekst ustawy – Prawo o Adwokaturze,- Regulamin wykonywania zawodu ...

Zobacz Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585457

Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. W niniejszym 3. wydaniu książki Metodyka pracy adwo ...

Zobacz Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz
Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589356

Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy prawnego. Komentarz, oprócz części komentarzowej zawiera również przegląd wyselekcjonowanego orzecznictwa, zarówno Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jak i Sądu Najwy ...

Zobacz Etyka adwokacka Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury
Etyka adwokacka Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325582012

Jesteś aplikantem adwokackim lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?\r\n Oto publikacja, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji adwokackiej oraz aby zdać egzamin adwokacki w 2017 roku, na którym po raz pie ...

Zobacz Etyka adwokatów i radców prawnych
Etyka adwokatów i radców prawnych

C.H. Beck Isbn 9788325584054

Etyka adwokatów i radców prawnych to publikacja, która w sposób nowatorski omawia wszystkie kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodów adwokata i radcy prawnego. Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce zawodów adwokata i radcy prawnego. W szczeg ...

Zobacz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579289

Komentarz ma na celu przybliżenie etycznych aspektów zawodu adwokata. W komentarzu omówione zostały nie tylko zasady deontologiczne, które wiążą adwokatów. Poruszono w niej również praktyczne dylematy, wobec których staje adwokat w swojej codziennej praktyce. Oprócz ...

Zobacz Prawo o adwokaturze 2016 Twoje Prawo
Prawo o adwokaturze 2016 Twoje Prawo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585259

Stan prawny 2 maja 2016 rok. Seria Twoje Prawo zawiera hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. ...

Zobacz Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499579

Książka omawia etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawne ...

Tag - etyka adwokacka egzamin 2018