Elektronizacja zamowień publicznych - Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Zobacz Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611697

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w prakt ...

Zobacz Elektronizacja zamówień publicznych
Elektronizacja zamówień publicznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247054

Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o z ...

Zobacz Elektronizacja zamówień publicznych + DVD
Elektronizacja zamówień publicznych + DVD

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326974069

Przed 18 października 2018 r. zamawiający muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych warunków, w jakich mają obowiązek prowadzić procedurę. Muszą także zmodyfikować zapisy siwz. Wykonawcy z tych nowych rozwiązań będą musieli korzystać, więc im także ...

Tag - elektronizacja zamowień publicznych