Dotacje oświatowe książka - Dotacje oświatowe Beck

Zobacz Dotacje oświatowe Beck
Dotacje oświatowe Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285483

Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o ...

Zobacz Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach
Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach

Bosz Isbn 9788375763034

Halina Poświatowska to jedna z najbardziej znanych i czytanych – obok Wisławy Szymborskiej – polskich poetek. Ptaku mojego serca Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach to wyjątkowa książka poświęcona Haśce. Wyjątkowa, ponieważ stworzona przez niezwykłych lud ...

Zobacz Rachunkowość jednostek oświatowych 2017
Rachunkowość jednostek oświatowych 2017

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326957659

Książka Rachunkowość w jednostkach oświatowych 2017 to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki którym przedstawiciele służb finansowych gmin, szkół i pr ...

Zobacz Czytając Poświatowską
Czytając Poświatowską

Atut Isbn 9788379771790

Omówienia utworów w obrębie trzech głównych rozdziałów uszeregowane są chronologicznie, zgodnie z układem obowiązującym w ostatnim z wymienionych źródeł, czyli w zbiorze Wszystkie wiersze krakowskiego Wydawnictwa Lierackiego. ...

Zobacz Meritum Prawo oświatowe
Meritum Prawo oświatowe

Wolters Kluwer Isbn 9788380924543

Książka z prawa oświatowego jest przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne ich rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi, dyre ...

Zobacz Rachunkowość jednostek oświatowych
Rachunkowość jednostek oświatowych

Wolters Kluwer Isbn 9788380925632

W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawn ...

Zobacz Rachunkowość jednostek oświatowych
Rachunkowość jednostek oświatowych

Wolters Kluwer Isbn 9788380925632

W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawn ...

Zobacz Współpraca dyrektora placówki oświatowej z kuratorium w ramach nadzoru pedagogicznego
Współpraca dyrektora placówki oświatowej z kuratorium w ramach nadzoru pedagogicznego

Infor Isbn 9788374407434

1. Podstawowe założenia nadzoru 1.1. Zadania kuratora 1.2. Ewaluacja zewnętrzna 1.3. Wymagania wobec placówek oświatowych 1.4. Zalecana postawa dyrektora podczas ewaluacji 2. Ewaluacja kuratorium w szkole 2.1. Przebieg ewaluacji zewnętrznej 2.1.1. Przygotowanie do ewaluacji ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę w placówkach oświatowych
Terminowe umowy o pracę w placówkach oświatowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326955327

W książce opisane są nowe zasady związane z zawieraniem umów na czas określony. Eksperci wyjaśniają m.in. jakie ograniczenia czasowe i ilościowe przy zawieraniu umów na czas określony wprowadziły nowe przepisy; kiedy można je ominąć; jakie są nowe okresy wypowiedz ...

Zobacz Zmiany w prawie oświatowym od roku szk 2016/2017
Zmiany w prawie oświatowym od roku szk 2016/2017

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326954757

Częste zmiany w prawie oświatowym wymagają od dyrektora śledzenia na bieżąco wprowadzanych nowości i dostosowywania do nich wewnątrzszkolnych dokumentów. W tej publikacji opisane zostały przepisy, które weszły w życie od 1 września 2016 r. oraz rodzaje dokumentów i ...

Tag - dotacje oświatowe