Dokumentacja zasad polityki rachunkowości - Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046233

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalny ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043904

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnien ...

Zobacz Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043942

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetow ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043621

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042846

Publikacja przygotowana według stanu prawnego na styczeń 2016 roku uwzględnia nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374265775

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych - wzorzec zarządzenia. Wzór polityki rachunkowości, która powinna zostać przyjęta w każdym podmiocie. Opracowanie składa ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Wzorzec zarządzania
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Wzorzec zarządzania

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374261943

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości - wzorzec zarządzenia umożliwia szybkie oraz skuteczne sprostanie ustawowym wymogom posiadania przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Poprzez wybór odpowiadającego wariantu ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nakłada na wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania dokumentacji określającej przyjęte w jednostce zasady, zwane polityką rachunkowości. Opracowanie zostało przygotowane w formie wzorca zarz ...

Zobacz DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW7/E-SUP
DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW7/E-SUP

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040699

...

Tag - dokumentacja zasad polityki rachunkowości