Dokumentacja wewnętrzna - Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Zobacz Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587741

Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontr ...

Zobacz Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597061

Obowiązująca w 2017 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Zmiany te związane są z: - wejściem w życie w dniu 1.9.2017 r. reformy oświatowej. W związku z tym do 30 ...

Zobacz Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

INFOR PL S.A. Isbn 978837440358

Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową.\r\n- Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych- Instrukcja w sprawie ...

Zobacz Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564339

Przygotuj dokumentację księgowo-finansowo swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami! Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych oraz w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one ...

Tag - dokumentacja wewnętrzna