Dokumentacja kadrowa 2019 - Dokumentacja kadrowa

Zobacz Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk
Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046141

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Najważniejsze nowości i zmiany uwzględnione w wydaniu na rok 2018: konsekwencje wprowadzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady U ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia
Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Infor Isbn 9788365887672

W książce o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianie ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa
Dokumentacja kadrowa

Infor Isbn 9788381370219

Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD
Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281799

Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W publikac ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza w firmie
Dokumentacja pracownicza w firmie

Infor Isbn 9788365887412

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pra ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa w 2017 roku jak ją prowadzić bez błędów
Dokumentacja kadrowa w 2017 roku jak ją prowadzić bez błędów

Infor Isbn 9788365789631

W opracowaniu zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników. ...

Zobacz Wzorcowa dokumentacja kadrowa
Wzorcowa dokumentacja kadrowa

Wydawnictwo ODDK Isbn CD

Skorzystaj z unikatowej pomocy dla kadrowej z gwarancją poprawności merytorycznej! \r\nPonieważ: - została opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, - to unikatowy na rynku komplet wzorów dokumentacji kadrowej zawierającej: umowy, wnioski, regulaminy, inf ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym
Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326966514

Zatrudnienie kierowcy wiąże się z wieloma formalnościami, a wątpliwości mogą pojawić się w każdej chwili – jakie dokumenty powinien dostarczyć nowo zatrudniony kierowca, kiedy powinien przejść wstępne szkolenie, w jaki sposób rozliczać podróże służbowe kiero ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa w szkole Nauczyciele CD
Dokumentacja kadrowa w szkole Nauczyciele CD

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326973420

Prezentujemy zbiór 188 wzorów dokumentów kadrowo-płacowych dotyczących nauczycieli. Dokumenty zostały sporządzone w oparciu o aktualny stan prawny, uwzględniający przede wszystkim zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., a także specyfiki ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa w szkole Pracownicy niepedagogiczni CD
Dokumentacja kadrowa w szkole Pracownicy niepedagogiczni CD

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326973437

Publikacja zawiera aż 126 wzorów dokumentów kadrowo-płacowych przydatnych w sprawach pracowników oświaty niebędących nauczycielami. Dokumenty dotyczą różnych aspektów życia szkoły - począwszy od zatrudniania i zwalniania pracowników, przez udzielanie im urlopów, ...

Tag - dokumentacja kadrowa 2019