Dokumentacja administratora - Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji

Zobacz Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji
Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512742

Książka stanowi szczegółowe wsparcie dla osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Omówiono w niej przepisy prawa dotyczące powołania, warunków pełnienia funkcji oraz wykonywania zadań przez ABI. Poradnik zawiera wzory dokumentów niezbędn ...

Zobacz Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja
Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042693

Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w firmie – przygotowane przez eksperta z renomowanej firmy ODO 24 sp. z o.o., specjalizującej się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce m.in ...

Zobacz Ochrona danych osobowych Komentarz
Ochrona danych osobowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482977

Komentarz do ochrony danych osobowych jest przeznaczona dla prawników, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się omawianą problematyką, jak i dla innych osób (w szczególności administratorów danych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji), których działalno ...

Zobacz Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych
Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326491771

Książka przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych: bankach, oddziałach instytucji kredytowych i banków zagranicznych, SKOK-ach, zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych. Publikacja obejmuje problematy ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576721

Z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 poz. 1662). Wprowadziła ona liczne i dość istotne zmiany do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) ...

Tag - dokumentacja administratora