Dodatki mieszkaniowe Komentarz - Dodatki mieszkaniowe Komentarz

Zobacz Dodatki mieszkaniowe Komentarz
Dodatki mieszkaniowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586287

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stano ...

Zobacz Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482519

Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwy ...

Zobacz Dodatki mieszkaniowe Komentarze Becka
Dodatki mieszkaniowe Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325547479

Wyd. Becka na 2013 rok adresowane do osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.Komentarz stanowi u ...

Zobacz Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe

LexisNexis Polska Isbn 9788378062431

Komentarz jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy ...

Zobacz Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8374834315

Komentarz wyjaśnia problemy, jakie pojawiają się przy stosowaniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, wykorzystując dotychczasowe orzecznictwo i dorobek naukowy z tego zakresu. Drugie wydanie zostało uzupełnione i opracowane w oparciu o aktualny stan prawny, co dotyczy ni ...

Zobacz Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788374834315

Komentarz wyjaśnia problemy, jakie pojawiają się przy stosowaniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, wykorzystując dotychczasowe orzecznictwo i dorobek naukowy z tego zakresu. Drugie wydanie zostało uzupełnione i opracowane w oparciu o aktualny stan prawny, co dotyczy ni ...

Tag - dodatki mieszkaniowe komentarz