Decyzje postanowienia - Decyzje postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej Wzory z komentarzem

Zobacz Decyzje postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej Wzory z komentarzem
Decyzje postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej Wzory z komentarzem

Wydawnictwo Gaskor Isbn 9788393178100

Komentarz zawiera zbiór wybranych wzorów decyzji, postanowień i pism procesowych podejmowanych w ramach postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Jej celem jest ułatwienie tworzenia i wydawania takich dokumentów.\r\nWzory opatrzone zostały krótkimi komentarzami, ...

Tag - decyzje postanowienia