Ceny transferowe książka - Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Zobacz Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289719

Prezentowana publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o poda ...

Zobacz Przewodnik po dokumentacji cen transferowych
Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Wolters Kluwer Isbn 9788381244237

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych to publikacja, która w sposób praktyczny przeprowadzi podatników przez nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji w zakresie cen transferowych. Podatniku zobligowany do sporządzenia dokumentacji, z książki dowiesz się ...

Zobacz Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043287

Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują jednocześnie możliwo ...

Zobacz Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji
Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249980

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Książka Ceny transferow ...

Zobacz Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Infor Isbn 9788381373777

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, w jaki sposób również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydani ...

Zobacz Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280280

Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od o ...

Zobacz Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289719

Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według ...

Zobacz Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r
Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r

Infor Isbn 9788381372855

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, w jaki sposób i dla podatników. Książka w praktyczny sposób przedstawia regulacje nałożone na podmioty powiązane, a następnie krok po kroku opisuje tworz ...

Zobacz Ceny transferowe protokół kontroli
Ceny transferowe protokół kontroli

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928121

Książka zawiera stan prawny na 15 września 2016 roku z uwzględnieniem zmian w zakresie obowiązku dokumentacyjnego wchodzących w życie od 1 stycznia 2017 roku. Książka Ceny transferowe skierowana jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się w codziennej pracy za ...

Zobacz Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Infor Isbn 9788365887139

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, w jaki sposób również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Wprowadzone prz ...

Tag - ceny transferowe książka