Centralizacja VAT - Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Zobacz Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588861

Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana na gminę, powiat lub województwo. ...

Zobacz Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach Komentarz
Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381071192

W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy m ...

Zobacz Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325592592

Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każde ...

Zobacz Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego
Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043454

Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jednostki. Centralizacja rozliczeń podatku VAT stanowi ogromne wyzwanie ...

Zobacz Centralizacja VAT
Centralizacja VAT

Infor Isbn 9788374409513

Jednostkom samorządu terytorialnego, które muszą scentralizować rozliczenia VAT, problem sprawia nie tylko przeprowadzenie tego procesu, lecz także rozliczanie VAT po połączeniu. Informacje na ten temat JST znajdą w naszej publikacji, w której m.in. wyjaśniamy, jak: - p ...

Zobacz Nowa ustawa o centralizacji rozliczeń VAT z komentarzem
Nowa ustawa o centralizacji rozliczeń VAT z komentarzem

Infor Isbn 9788374409070

Nowa ustawa ustala zasady centralizacji VAT. Reguluje zasady korekty rozliczeń i ewentualnych zwrotów otrzymanych dotacji w części, w jakiej finansowały one nieodliczony VAT. Nakłada na jednostki samorządu obowiązki informacyjne, wskazując terminy ich wypełnienia. W pub ...

Zobacz Nowa ustawa o centralizacji rozliczeń VAT z komentarzem
Nowa ustawa o centralizacji rozliczeń VAT z komentarzem

Infor Isbn 9788374409070

Nowa ustawa ustala zasady centralizacji VAT. Reguluje zasady korekty rozliczeń i ewentualnych zwrotów otrzymanych dotacji w części, w jakiej finansowały one nieodliczony VAT. Nakłada na jednostki samorządu obowiązki informacyjne, wskazując terminy ich wypełnienia. W pub ...

Zobacz Efektywność decentralizacji
Efektywność decentralizacji

Difin Isbn 9788379302949

Decentralizacja stanowi sposób na poprawienie efektywności dostarczania usług publicznych. Niestety pełna decentralizacja, rozumiana jako całkowita samodzielność wydatkowa i finansowa samorządów nie występuje. Jedną z przyczyn tego stanu, jest to, że wiele dóbr, któ ...

Zobacz Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Difin Isbn 9788379303816

W książce dokonano analizy procesów decentralizacji władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor koncentruje się na trzech głównych etapach przeobrażeń administracyjnych: kształtowaniu systemu władz samorządowych na przełomie XIX i XX wieku, reor ...

Zobacz Efektywność decentralizacji
Efektywność decentralizacji

Difin Isbn 9788379302949

Decentralizacja stanowi sposób na poprawienie efektywności dostarczania usług publicznych. Niestety pełna decentralizacja, rozumiana jako całkowita samodzielność wydatkowa i finansowa samorządów nie występuje. Jedną z przyczyn tego stanu, jest to, że wiele dóbr, któ ...

Tag - centralizacja vat