Baran kodeks pracy komentarz - Kodeks pracy Komentarz Baran

Zobacz Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami
Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor Isbn 9788381374040

Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Ponadto skróceni ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283304

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówie ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043744

Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunk ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245807

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania regulaminów.Koment ...

Zobacz Kodeks pracy 2017 komentarz do zmian w prawie pracy
Kodeks pracy 2017 komentarz do zmian w prawie pracy

Infor Isbn 978836598680

W komentarzu do kodeksu pracy zostały szczegółowo omówione najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i HR, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku oraz mają wejść w życie lub są planowane w 2019 roku. Obok samych zmian zostało również omówionych wiele a ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Florek
Kodeks pracy Komentarz Florek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076661

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podni ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596484

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591519

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczn ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Wratny
Kodeks pracy Komentarz Wratny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587628

W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, a także komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych, które zostały wprowadzone m.in. ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Świątkowski
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586935

Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.: - ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, po ...

Tag - baran kodeks pracy komentarz