Apelacje cywilne karne Komentarz Jaworski - Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Zobacz Apelacje cywilne i karne Jaworski
Apelacje cywilne i karne Jaworski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381284653

Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe ...

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

C.H. Beck Isbn 9788325597900

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powy ...

Zobacz Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287265

Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Ksi ...

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287241

Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały uwzględnione zmiany przepisów KPK wprowadzone ustawami z: 27.9.2013 r., 20.9.2015 r. i 11.3.2016 r. w aspekcie wpływu tych zmian na sposób konstrukcji petitum apelacji oraz w zależności od daty skierowania do sądu ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285612

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

C.H. Beck Isbn 9788325587413

Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędną wiedzę pozwalającą na prawidłowe sporządzenie apelacji. Celem jes ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne Jaworski
Apelacje cywilne i karne Jaworski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583798

Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje. Pu ...

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587253

Książka z apelacji karnej jest przeznaczona dla aplikantów jak i praktyków prawa. Akta i kazusy uwzględniają ostatnie zmiany wprowadzone nowelami do KK i KPK. Książka z apelacji karnych to:- szczegółowe, teoretyczne omówienie czterech zarzutów stosowanych w apelacjach ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325567439

Książka dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji karnych i cywilnych. Autor przyjął założenie, że potencjalny Czytelnik posiada niezbędną wi ...

Zobacz Apelacje w procesie karnym + Apelacje cywilne i karne
Apelacje w procesie karnym + Apelacje cywilne i karne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn

Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy to:\r\n\r\n omówienie istoty zarzutów z art. 438 i 439 KPK,\r\n praktyczne przykłady redakcji poszczególnych rodzajów zarzutów apelacyjnych,\r\n najistotniejsze orzeczenia, zarówno Sądu Najwyższego, jak również sądó ...

Tag - apelacje cywilne karne komentarz jaworski