Apelacja oskarżyciela Komentarz - Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Zobacz Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285612

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym ...

Zobacz Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska
Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240567

W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagan ...

Zobacz Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289078

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bowiem w części praktycznej zna ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne Jaworski
Apelacje cywilne i karne Jaworski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381284653

Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe ...

Zobacz Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581134

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede ws ...

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

C.H. Beck Isbn 9788325597900

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powy ...

Zobacz Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580557

Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej publikacja zawiera kilkanaści ...

Zobacz Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287265

Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Ksi ...

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287241

Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały uwzględnione zmiany przepisów KPK wprowadzone ustawami z: 27.9.2013 r., 20.9.2015 r. i 11.3.2016 r. w aspekcie wpływu tych zmian na sposób konstrukcji petitum apelacji oraz w zależności od daty skierowania do sądu ...

Zobacz Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287265

Publikacja Apelacje cywilne - zagadnienia praktyczne, akta i kazusy autorstwa SSO Marcina Kołakowskiego składa się z 2 części.\r\nW pierwszej części znajdują się kwestie związane z metodą konstruowania apelacji oraz kilkadziesiąt krótkich kazusów dotyczących petitum ...

Tag - apelacja oskarżyciela komentarz