Analiza sprawozdań finansowych zagadnienia - Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia
Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

CeDeWu Isbn 9788381020848

Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje st ...

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych

PWE Isbn 9788320822564

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, m ...

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych

CeDeWu Isbn 9788375562071

Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję? Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe? Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz w jaki sposób je zanal ...

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320821741

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej dodatkowo efektywność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania in ...

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 8320815444

Wzrost zapotrzebowania na informacje ekonomiczne dotyczące działalności przedsiębiorstw wynika z rozwoju i globalizacji gospodarki. Podstawowym źródłem tego rodzaju informacji są sprawozdania finansowe, na których podstawie można zaobserwować zmiany, jakie zaszły w sy ...

Zobacz ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOM 1
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOM 1

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325516086

...

Zobacz ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYD2
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYD2

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 8320817041

...

Zobacz ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH /Z CD-ROMEM/
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH /Z CD-ROMEM/

Brak danych Isbn 8386543345

...

Tag - analiza sprawozdań finansowych