Szkolenia bhp i ppoż - BHP w praktyce, szkolenia BHP i MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy wyd. ODDK polecane firmom i służbom BHP

Zobacz Kalendarz BHP 2019 ODDK
Kalendarz BHP 2019 ODDK

Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1281 Wydanie 2019

Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Prakt ...

Zobacz Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046523 Wydanie 2018

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.).\r\nInstruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odb ...

Zobacz BHP w praktyce Rączkowski
BHP w praktyce Rączkowski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046219 Wydanie 2018

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, ...

Zobacz Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości DVD
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości DVD

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1278 Wydanie 2018

Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszonej konstrukcji, znajdujący się często na wysoko ...

Zobacz Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości (film na pendrivie)
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości (film na pendrivie)

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1278P Wydanie 2018

Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszonej konstrukcji, znajdujący się często na wysoko ...

Zobacz Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą)
Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją zamkniętą)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040248 Wydanie 2014

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z ...

Zobacz Niebezpieczne zachowania na budowie ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
Niebezpieczne zachowania na budowie ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1273P Wydanie 2018

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika ...

Zobacz Niebezpieczne zachowania na budowie ukraińska wersja językowa DVD
Niebezpieczne zachowania na budowie ukraińska wersja językowa DVD

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1273 Wydanie 2018

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika ...

Zobacz Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie)
Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie)

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1245P Wydanie 2018

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika ...

Zobacz Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach
Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach

Wydawnictwo ODDK Isbn VD1245 Wydanie 2018

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika ...