Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 931), z dnia 22 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1470), z dnia 12 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1978) oraz z dnia 23 lutego 2016 r. (Dz.U. poz. 242).

W książce:
- szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów,
- zaznaczono zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 24 czerwca, 22 września, 12 listopada 2015 r. oraz z dnia 23 lutego 2016 r., w tym. m. in. zmiany w paragrafach: 038, 201, 203, 270, 290, 420, 430, 629, 665,
- komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów,
- przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W książce Szczegółowa klasyfikacja dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań.
Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji - plik można pobrać poprzez Internet - szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

Stan prawny na dzień 27 lutego 2016 roku