Szczególne formy spółek

Cena 180.39 zł Katalogowa 239 zł

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W książki wiele miejsca poświęcono wskazaniu cech je charakteryzujących i omówieniu zagadnień wyróżniających dany typ spółki szczególnej, dotyczących:

- jej utworzenia,
- przedmiotu działalności,
- akcji i obrotu nimi,
- stosunków majątkowych,
- zasad działania jej organów,
- nadzoru nad jej działalnością,
- rozwiązania spółki.

W publikacji zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w zakresie niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego - pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, W jaki sposób i teoretyków prawa.