System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy

Cena 133.74 zł Katalogowa 169 zł

Potrzeba analizy – z wykorzystaniem instrumentarium prawa międzynarodowego – uniwersalnego porządku międzynarodowego, z centralną rolą ONZ a także instytucji jej Systemu z polskiej perspektywy dała asumpt do podjęcia dyskusji i badań nad tą problematyką oraz zaprezentowania różnych punktów widzenia na tematy szczegółowe, koncentrujące się wokół zagadnień:
-
- Polska w systemie NZ – doświadczenia i oczekiwania;
- komplementarność – konkurencyjność instytucji międzynarodowych;
- społeczność międzynarodowa a wspólnoty międzynarodowe;
- 70 lat systemu NZ – bilans dokonań;
- system NZ wobec wyzwań XXI w. Owocem tych badań, W jaki sposób i kolejnym projektem realizowanym przez Grupę Polską ILA, jest niniejsza Książka.
Tak jak poprzednia publikacja zbiorowa nawiązywała do rocznicy Kongresu wiedeńskiego i jego wpływu na rozwój prawa międzynarodowego, tak ten tom poświęcony został ponad już 70-letniemu istnieniu ONZ oraz dokonaniom tej Organizacji. Potrzeba dyskusji nad reformą oraz funkcjonowaniem Systemu NZ jest ogromna, o czym świadczą opracowania zawarte w tej książki, będące rezultatem ożywionych debat od co najmniej dwóch dekad. Mamy nadzieję, że poniższe studia i artykuły będą ważnym punktem odniesienia w dalszych dyskursach naukowych.