Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce

Cena 96.62 zł Katalogowa 129 zł

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów. Książka stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawiera m.in.:
- szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wraz z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
- procedurę postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej a także w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia;
- kilkadziesiąt przykładów odnoszących się do sytuacji praktycznych, przybliżających różne zagadnienia wraz z propozycją ich rozwiązań.

Dołączona do książki płyta CD zawiera 46 przedstawionych w wersji książkowej wzorów dokumentów, które można dowolnie edytować, zapisywać i drukować.
W książce „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce” otrzymają Państwo:
- szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wraz z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych;
- opis procedowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej;
- wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia;
- liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów;
- rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów;
- ponad 40 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.