Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

W książce szeroko omówiono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie na początku 2016 r. a także tych, które obowiązują już od września 2015 r. Są one bardzo znaczące, gdyż przynoszą wiele nowych obowiązków dla pracowników jednostek pomocy społecznej. W sposób przystępny przybliżono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r., które dotyczą m.in.:
- rozszerzenia katalogu świadczeń rodzinnych o nowe świadczenie rodzicielskie, które przysługuje niezależnie od dochodu osobom nie posiadającym prawa do zasiłku macierzyńskiego,
- teleinformatyzacji organów administracji publicznej – ma to umożliwić załatwianie spraw przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne za pośrednictwem internetu,
- zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego i wprowadzenia mechanizmu tzw. złotówki za złotówkę.

W ten sposób beneficjenci będą mogli otrzymać świadczenia rodzinne również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Uwzględniono również zmiany, które zaczną obowiązywać od 4 marca 2016 r. w zakresie zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.

Autorzy – uznani specjaliści w dziedzinie pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych – omawiają także nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych z 18 września 2015 r., przybliżając zasady dochodzenia świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz kwestie definicji utraty i uzyskania dochodu. Czytelnicy znajdą tu też nowe wzory dokumentów uwzględniających wymienione nowelizacje potrzebne w codziennej pracy, np.:
- wzór decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego obowiązujący po dniu 1 stycznia 2016 r. gdy dziecko urodzone zostało w 2015 r.
- wzór decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego obowiązujący po dniu 1 stycznia 2016 r.

W książce zamieszczono pełny tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych ze stanem prawnym na 2 stycznia 2016 roku.