Straże Komentarz do ustaw

Cena 128.39 zł Katalogowa 149 zł

Kompleksowy komentarz dotyczący tematyki straży obejmujący poniższe ustawy:

art. 36−41 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1295 ze zm.);
art. 22 ustawy z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.);
art. 45−49 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.);
art. 58−64 ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.);
art. 108−110a ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.);
ustawę z 29.8.1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 706 ze zm.).
W komentarzu omówiono: straż miejską, leśną, ochrony kolei, rybacką, łowiecką a także parku.

Książka w sposób wyczerpujący omawia m.in. zadania, uprawnienia i obowiązki straży. Oprócz tego w komentarzu odwołano się do najnowszego orzecznictwa, a także przedstawiono tabele obrazujące m.in. zaszeregowanie, stopnie, czy dane liczbowe.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do strażników Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży gminnych (miejskich), Straży Leśnej, Straży ochrony kolei, Straży Parku, strażników łowieckich, oraz wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.