Stowarzyszenia i fundacje

Cena 119.83 zł Katalogowa 159 zł

Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń a także fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor szeroko omawia zarówno teoretyczne, W jaki sposób i praktyczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje także kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym oraz zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji.