Statystyka - Statystyka praktyczna i ekonometria podręczniki STATISTICA

Zobacz STATYSTYKA OPISOWA Z ELEMENTAMI DEMOGRAFII WYD3
STATYSTYKA OPISOWA Z ELEMENTAMI DEMOGRAFII WYD3

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148512 Wydanie 2002

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych, w szczególności dla studiujących nauki administracyjne oraz zarządzanie. Może być również wykorzystywany przez praktyków, m.in. związanych z administracją samorządow ...

Zobacz Statystyka Sobczyk
Statystyka Sobczyk

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301151997 Wydanie 2017

Nowe, uzupełnione wydanie znanego i cenionego podręcznika do statystyki. W książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i wnioskowania statystycznego, dotyczące badania struktury, współzależności i dynamiki zjawisk mas ...

Zobacz Statystyka praktyczna
Statystyka praktyczna

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301152925 Wydanie 2017

Zmienione wydanie znanego na rynku akademickim podręcznika, adresowanego do studentów wszystkich kierunków ekonomicznych szkół wyższych. Głównym celem pracy jest ukazanie zastosowania metod statystycznych w praktyce gospodarczej. Autorka zrez ...

Zobacz Statystyka dla menedżerów
Statystyka dla menedżerów

Gab Isbn 9788363391386 Wydanie 2017

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych poj ...

Zobacz Statystyka materiały edukacyjne
Statystyka materiały edukacyjne

Ekonomik Isbn 9788377350492 Wydanie 2016

W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części PKZ (A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logi ...

Zobacz Statystyka dla bystrzaków
Statystyka dla bystrzaków

Helion Isbn 9788328327702 Wydanie 2016

Dowiedz się, jak: zrozumieć koncepcje statystyczne, techniki, wzory i obliczenia interpretować diagramy i wykresy, określać prawdopodobieństwo oraz ustalać przedziały ufności weryfikować i analizować dane z eksperymentów i sondaży Prosty ...

Zobacz Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL
Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301165130 Wydanie 2017

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób: prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania, omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w na ...

Zobacz Statystyka
Statystyka

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301151997 Wydanie 2017

Nowe, uzupełnione wydanie znanego i cenionego podręcznika do statystyki. W książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i wnioskowania statystycznego, dotyczące badania struktury, współzależności i dynamiki zjawisk mas ...

Zobacz Ekonometria finansowa
Ekonometria finansowa

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301154813 Wydanie 2017

Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, dr ...

Zobacz Statystyka dla pedagogów
Statystyka dla pedagogów

AFM Isbn 9788375711127 Wydanie 2015

Badania empiryczne w pedagogice opierają się na bezpośrednim, zmysłowym poznawaniu zjawisk i sytuacji edukacyjnych. Badane zjawiska dzielą się na masowe lub pojedyncze. Do zjawisk masowych zalicza się te, które występują wielokrotnie (przyn ...