Srodki trwałe wartości niematerialne prawne - Klasyfikacja środków trwałych 2019

Zobacz Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380281127 Wydanie 2019

Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardzo ...

Zobacz Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Presshouse Isabelle Wierzbicka Isbn 9788365467348 Wydanie 2018

Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...

Zobacz Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611512 Wydanie 2018

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowan ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046035 Wydanie 2018

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbol ...

Zobacz Klasyfikacje statystyczne
Klasyfikacje statystyczne

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788325501471 Wydanie 2018

CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami – program komputerowy z roczną licencją (na płycie CD). Wersja: 1.0, listopad 2018. Wkrótce będzie obowiązywać nowa m ...

Zobacz Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046318 Wydanie 2018

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana k ...

Zobacz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015

Instytut Prawa Telekomunikacyjnego Sp.z o.o. Isbn 9788378043713 Wydanie 2017

Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji stanie się w zakresie usług – PKWiU 2015. Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem V ...

Zobacz Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898505083 Wydanie 2018

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice ...

Zobacz Amortyzacja i środki trwałe w praktyce
Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor Isbn 9788365947970 Wydanie 2018

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidło ...

Zobacz Środki trwałe 2019
Środki trwałe 2019

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979507 Wydanie 2018

Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niektóre z uwagi na niską wartość nie wymagają wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Natomiast rzeczy niebędące niskocennymi środkami trwałymi, należy wpisać do ewidencji ...