Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
Cena 43.86 zł Katalogowa 54 zł

Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:
- księgi rachunkowe
- podatkową księgę przychodów i rozchodów
- ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego).

W książce ujęto najważniejsze normy i zasady klasyfikacji, ewidencji, wyceny, umarzania, amortyzowania. Całość opiera się na przepisach prawnych i doświadczeniu autora. Główny akcent położono na przepisy podatkowe i zasady rachunkowości mające zastosowanie w 2017 roku.

Książka obejmuje w pełni nowe regulacje prawne w przedmiocie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a także ich amortyzacji - określone odrębnie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i odrębnie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Uwzględniono szczególnie przepisy ze znowelizowanych ustaw podatkowych - dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Książka prezentuje problematykę podstawowych składników majątku trwałego w konwencji przewodnika, w sposób swobodny obejmuje cały obszar tytułowanego tematu.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.