Środki trwałe 2018

Cena 53.49 zł Katalogowa 59,9 zł

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła zmiany w rozliczaniu środków trwałych.
Nowelizacja, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. podwyższyła m.in. dotychczasową wartość środków trwałych, które podlegają jednorazowej amortyzacji. Trzeba też pamiętać o przepisach obowiązujących od 12 sierpnia 2017 r., które z kolei rozszerzają opcja jednorazowej amortyzacji podatkowej. Sięgnij po naszą publikacją, w której zebraliśmy praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów dotyczących rozliczania środków trwałych.