Sprawozdawczość i analiza finansowa

Cena 33.64 zł Katalogowa 39 zł

W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych a także praktyczne wskazówki do przeprowadzania analizy finansowej i podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Przedstawiono ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych i jej rolę w procesie decyzyjnym zarządzania spółką oraz scharakteryzowano składniki sprawozdania finansowego stanowiące podstawę analizy finansowej. Dodatkowo zaprezentowano główne etapy analizy sprawozdań finansowych, strukturę i dynamikę wyniku finansowego, rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową. Książka przedstawia także zastosowanie analizy finansowej do oceny przedsiębiorstw na przykładzie różnych rodzajów działalności: produkcyjnej, handlowej i usługowej.