Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego
Cena 149.79 zł Katalogowa 189 zł

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wysyłka książki nastąpi na początku listopada 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok jednostek sfery budżetowej - praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat a także zestawienia zmian w funduszu jednostki.