Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Krok po kroku

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni - teraz to możliwe! Skorzystaj z gotowych wzorów, komentarzy i praktycznych przykładów. Zwróć uwagę na zmiany w przepisach, które musisz uwzględnić!
Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku. 130 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Poradnik zawiera zmiany w przepisach
Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. W książki znajdziesz informacje o zmianach w przepisach, które musisz uwzględnić sporządzając sprawozdanie finansowe za 2016 rok, wskazówki eksperta, praktyczne przykłady i wzory.

Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego,
W jaki sposób należy wycenić i zaprezentować dane w bilansie,
Grupa A: Aktywa trwałe,
Grupa B: Aktywa obrotowe,
C i D, Dodatkowe pozycje aktywów od 2016 roku,
A. Kapitały (fundusze) własne,
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
Rachunek zysków i strat,
Rachunek przepływów pieniężnych,
Zestawienie zmian w kapitale własnym,
Informacja dodatkowa