Sprawozdanie finansowe w firmie

Poradnik Gazety Prawnej 12/2017
Cena 26.27 zł Katalogowa 29,9 zł

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową a także prawidłowo ustalić wynik finansowy. Książka w bardzo przystępny sposób omawia zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami a także pokażą w jaki sposób sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8). W materiale uwzględniono zapisy opublikowanego w tym roku KSR 11 Środki trwałe