Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rokoku
Cena 48.42 zł Katalogowa 58 zł

Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakresie - wspólników, członków organów spółki, pracowników, kontrahentów spółek z o.o.
W książce znajdziesz informacje związane z problematyką prawną, organizacyjną, ekonomiczną, rachunkowo-finansową, podatkową i ubezpieczeniową sp. z o.o.

Całość podzielona została na:
- podstawy prawne zakładania i działania spółek z o. o.
- organizacja i zarządzanie w spółkach z o.o.
- rachunkowość i finanse spółek z o.o.
- podstawowe informacje o obciążeniach fiskalnych spółek
- ubezpieczenia majątkowe, rzeczowe i osobowe.

Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera również wzory dokumentów:
- wzór umowy spółki
- wzór oświadczenia członków zarządu o zgromadzeniu kapitału zakładowego
- wzór imiennej listy wspólników
- dokument wzorów podpisów członków zarządu
- wzór księgi udziałów spółce
- wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników
- wzór uchwały wspólników
- wzór oświadczenia wspólników o powzięciu uchwały
- wzór protokołu z posiedzenia rady nadzorczej
- wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku