Płace i kadry w 2017 roku

W książkach z działu płace znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń, z umowami, z świadczeniami, z nowymi regulacjami ZFŚS i wiele innych

Spółki - Spółka z o.o. i komandytowa poradniki

Zobacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242448 Wydanie 2018

Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organ ...

Zobacz Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288842 Wydanie 2018

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek ka ...

Zobacz Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249775 Wydanie 2018

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. Autor ...

Zobacz Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników
Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników

Infor Isbn 9788381373753 Wydanie 2018

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyja ...

Zobacz Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej
Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580793 Wydanie 2018

Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika ...

Zobacz Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ODDK Isbn 9788378043201 Wydanie 2016

Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i j ...

Zobacz Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna
Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286411 Wydanie 2018

Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyznach ba ...

Zobacz Przekształcenia spółek
Przekształcenia spółek

Infor Isbn 9788381373326 Wydanie 2018

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowadząc ...

Zobacz Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043881 Wydanie 2017

Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po j ...

Zobacz Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi
Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi

Brak danych Isbn 9788394791810 Wydanie 2018

Książka o spółce Komandytowej w pytaniach i odpowiedziach składa się z 400 praktycznych pytań i odpowiedzi związanych ze spółką komandytową i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego i rachunkowości. Ks ...