Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej

Poradnik dla zakładowych społecznych inspektorów pracy
Cena 12.99 zł Katalogowa 17 zł

Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.