Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Cena 92.48 zł Katalogowa 129 zł

Książka z wzorami i wnioskami sadowymi jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów a także członków i władz spółdzielni mieszkaniowych.
Komentarz zawiera wzory ważniejszych pozwów i wniosków sądowych w zakresie praw i roszczeń spółdzielni oraz członków, wyciągi z najistotniejszych dla spółdzielni mieszkaniowych ustaw, a także skorowidz przedmiotowy. Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz członków i władz spółdzielni mieszkaniowych.
Siódme wydanie komentarza podsumowuje doświadczenia i przedstawia dorobek judykatury w tym segmencie prawa po rewolucyjnych zmianach uwłaszczeniowych dokonanych nowelami z czerwca 2007 r. i z grudnia 2009 r. oraz nieudanych próbach modyfikacji funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych z lat 2011 i 2012, grożących destabilizacją i chaosem organizacyjno-prawnym spółdzielni. Szczególnie wnikliwej analizie poddano w komentarzu przepisy dotyczące odrębnej własności lokali i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz regulujące zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym i odrębną własnością lokali w autonomicznym zarządzaniu spółdzielczym.