Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, pracowników naukowych), W jaki sposób i dla studentów wydziałów prawa a także wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz to całościowe omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W książki skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.). 9 wydanie komentarza zawiera wszystkie zmiany uchwalone od poprzedniego wydania komentarza, tj. zmiany m.in. wprowadzone:
-
- ustawą z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442);
- ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz − Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) dotyczące dostosowania przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego poprzez uregulowanie warunków nabywania dawnych tzw. mieszkań zakładowych, ograniczenie podmiotów posiadających status członków do osób, którym przysługują prawa do lokali, określenie zasad rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, eliminacji barier w budowaniu nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich realizując założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz został także zaktualizowany i uzupełniony o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo.