SOCJOLOGIA MIKROSTRUKTURY PODGÓRSKI

Podręcznik akademicki
Cena 32.10 zł Katalogowa 39 zł

Stanowi kompendium wiedzy z zakresu miejsca jednostki we współczesnym świecie. Prezentuje człowieka i jego postawę wobec nowoczesnych wymagań społecznych na tle przeobrażeń XXI wieku. W niniejszym opracowaniu omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące mikrosocjologii, takie jak: osobowość społeczna, komunikacja interpersonalna, grupa społeczna, alienacja, socjalizacja człowieka czy więź społeczna. Autor ukazuje i wyjaśnia zależności a także relacje, jakie zachodzą pomiędzy jednostką a społeczeństwem i poszczególnymi jego grupami. Na początku pracy przedstawia również historię socjologii oraz wyjaśnia, czym ta dziedzina nauki się zajmuje i jakie są jej założenia.