Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa

Książki dla biegłych (psychiatrów, psychologów oraz seksuologów), także sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Będą pomocne też aplikantom zawodów prawniczych, studentów i uczniów szkół średnich

Socjologia i psychologia - Socjologia i psychologia metodyki podręczniki

Zobacz Wprowadzenie do psychologii osobowości tom 11
Wprowadzenie do psychologii osobowości tom 11

Scholar Isbn 9788373833838 Wydanie 2017

Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umoż ...

Zobacz WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI TOM 11 2011
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI TOM 11 2011

Scholar Isbn 9788373833838 Wydanie 2017

Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umoż ...

Zobacz Biologiczne podstawy psychologii
Biologiczne podstawy psychologii

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301146887 Wydanie 2016

Podręcznik Jamesa Kalata jest jedną z najbardziej znanych i szeroko polecanych publikacji akademickich na świecie. Autor, badacz i wykładowca psychologii z dużym doświadczeniem dydaktycznym, proponuje w niej problemowe ujęcie zagadnień psycho ...

Zobacz Krótkie wykłady z psychologii Wprowadzenie do psychologii
Krótkie wykłady z psychologii Wprowadzenie do psychologii

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301153458 Wydanie 2000

Jeżeli nie jesteś psychologiem, a interesujesz się psychologią, zwłaszcza zaś, jeśli zaczynasz studiować tę dziedzinę nauki, przeczytaj niniejszą książkę. Zapozna Cię ona ogólnie z całością tej dziedziny wiedzy, przedstawi Ci wszys ...

Zobacz PODSTAWY SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK TECH
PODSTAWY SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK TECH

Difin Isbn 9788376410982 Wydanie 2016

Podręcznik Podstawy socjologii i psychologii społecznej skierowany jest do szkół policealnych kształcących techników administracji. Zakres materiału pozwala na samodzielną naukę, a zatem może służyć jako przewodnik dla wszystkich osób ...

Zobacz PODSTAWY SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK TECH
PODSTAWY SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK TECH

Difin Isbn 9788376410982 Wydanie 2016

Podręcznik Podstawy socjologii i psychologii społecznej skierowany jest do szkół policealnych kształcących techników administracji. Zakres materiału pozwala na samodzielną naukę, a zatem może służyć jako przewodnik dla wszystkich osób ...

Zobacz Podstawy socjologii i psychologii społecznej Podręcznik
Podstawy socjologii i psychologii społecznej Podręcznik

Difin Isbn 9788376410982 Wydanie 2016

Podręcznik Podstawy socjologii i psychologii społecznej skierowany jest do szkół policealnych kształcących techników administracji. Zakres materiału pozwala na samodzielną naukę, a zatem może służyć jako przewodnik dla wszystkich osób ...

Zobacz Podstawy socjologii prawa
Podstawy socjologii prawa

Oficyna Naukowa Ewa Pajestka Kojder Isbn 9788364363290 Wydanie 2016

Zarys historyczny kształtowania się dyscypliny naukowej oraz idee formułowane przez jej klasyków i najwybitniejszych przedstawicieli, problemy pogranicza i demarkacji, kwestie pojęciowe i korpus tematów zasadniczych oraz przegląd stosowanych m ...

Zobacz Pomoc psychologiczna
Pomoc psychologiczna

Difin Isbn 9788380850859 Wydanie 2016

Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodzie psychoterapeuty zawiera o ...

Zobacz Wypalenie zawodowe nauczycieli
Wypalenie zawodowe nauczycieli

Difin Isbn 9788380850842 Wydanie 2016

Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce ba ...