Służebność przesyłu w prawie polskim

Cena 81.31 zł Katalogowa 99 zł

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych + czas dostawy

W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych w przepisach szeregu ustaw pozakodeksowych. Obok ustaleń wykładni doktrynalnej wykorzystano również ustalenia wykładni sądowej zawarte w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego a także wojewódzkich sądów administracyjnych.

Czytelnicy będą mogli zapoznać się z omówieniem takich zagadnień, W jaki sposób m.in.:

- zakres swobody umów w przypadku umownego ustanawiania służebności przesyłu,
- skutki prawne odmowy zawarcia umowy, które odbiegają od powszechnych przekonań w tym zakresie,
- skutki prawne niewykonywania służebności przesyłu,
- wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu.

Adresaci:
Książka jest skierowana do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, przedsiębiorców infrastrukturalnych, pracowników komórek urzędów gminnych zajmujących się nieruchomościami gminnymi, pracowników Lasów Państwowych zajmujących się gospodarką nieruchomościami leśnymi, a także do sędziów sądów powszechnych, radców prawnych, adwokatów i notariuszy.