Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy
Cena 60.38 zł Katalogowa 79 zł

W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych a także właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich na przyszłość.
Szczegółowo opisano warunki powstania służebności przesyłu w trybie umownym i sądowym, kwestie związane z zasiedzeniem oraz prawa (roszczenia) właścicieli związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości i urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorców przesyłowych, do których ci nie mają praw właścicielskich (rzeczowych) lub obligacyjnych. Zawiera także wzory wniosków i pozwów sądowych związanych z omawianą problematyką.
Książka jest pomyślana jako pomoc w rozwiązywaniu sporów i roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanymi urządzeniami przesyłowymi. Jest pisana z opcją W jaki sposób najlepszego i zgodnego z prawem uzyskania prawa do nieruchomości dla przedsiębiorców przesyłowych z odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli, także za okres sprzed ustanowienia służebności przesyłu.