Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Komentarz oraz wzory pism procesowych
Cena 74.15 zł Katalogowa 99 zł

Pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Komentarz w zwięzłej i przystępnej formie prezentuje wszelkie niezbędne informacje służące skutecznemu korzystaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Od samego początku obowiązywania regulacji przepisy dotyczące skargi budziły wiele wątpliwości, które pomimo upływu wielu lat są nadal aktualne. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stanowi nieocenioną pomoc. Na komentarz składają się cztery części, w których Czytelnik znajdzie kompletne i szczegółowe omówienie teoretycznych zagadnień związanych z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, W jaki sposób również dotyczących samej skargi; aspekt praktyczny jakim są przykładowe wzory pism procesowych w przedmiocie skargi a także cenne wskazówki Autorki umożliwiające orientację w zmieniających się przepisach, wybrane, najważniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, wyciągi najważniejszych przepisów z aktów prawnych regulujących powyższą problematykę. Ze względu na wysoki stopień sformalizowania omawianej instytucji, powyższa struktura książki sprawia, że stanowi ona fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych, będzie więc niezwykle użyteczna przede wszystkim dla praktyków tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla aplikantów i studentów.