Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Cena 119.83 zł Katalogowa 139 zł

Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST W jaki sposób również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby strukturę pracy stanowiły pytania, których odpowiedzi są kluczowe dla procesu powołania i zarządzania CUW. Dzięki temu czytelnik będzie mógł korzystać z książki podczas całego procesu powoływania CUW.