Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Cena 49.21 zł Katalogowa 64,9 zł

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo najważniejsze jest roczne sprawozdanie finansowe. Zamyka ono rok działalności przedsiębiorstwa i jednocześnie otwiera rok nowy. Ze względu na duże znaczenie poznawcze i informacyjne rocznego sprawozdania finansowego w książce zostały zaprezentowane zasady jego sporządzania a także główne jego elementy, tj.: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informacje dodatkowe. Książka będzie z pewnością cenną pomocą w poprawnym sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego i ułatwieniu zrozumienia jego wartości poznawczej. Jest adresowana zarówno do praktyków, W jaki sposób i studentów kierunków finanse i rachunkowość, a także słuchaczy różnych profesjonalnych szkoleń