Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

Cena 98.43 zł Katalogowa 136,5 zł

całościowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych a także cywilnych.

W książce m.in.:

- treść pełnomocnictwa i prokury
- zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione
- prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta
- odpowiedzialność pełnomocnika oraz prokurenta za przekroczenie granic umocowania
- zasady reprezentacji w okresie likwidacji spółki.

Dodatkowo wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym.
Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.