Rejestry nieruchomości

Książka o Procesie inwestycyjno-budowlanym

Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze. Monografia Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze stanowi pierwszą w Polsce publikację szeroko przedstawiającą zarówno genezę, W jaki sposób i aktualny kształt podstawowych rozwiązań modelowych w zakresie rejestrów wykorzystywanych w celu ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.