Regulamin wynagradzania (z suplementem elektronicznym)

Wzorcowy regulamin wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania, świadczenia związane z pracą, konstruowanie zasad ich przyznawania). W suplemencie elektronicznym prezentujemy wzór regulaminu (edytowalny, w formacie MS Word), jaki ułatwi stworzenie własnego zarządzenia wewnętrznego i dostosowanie wzorca do indywidualnych potrzeb każdej firmy.