Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Cena 98.61 zł Katalogowa 128 zł
Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację szeroko omówili przepisy rodo w zakresie praw, które nie istniały we wcześniejszych regulacjach, a których wprowadzenie powoduje konieczność wyznaczenia nowych wzorców postępowania. Dużo uwagi poświęcili obowiązkowi informacyjnemu, w tym jego należytemu spełnieniu, możliwości jego wyłączenia i konsekwencji za jego zaniechanie.

Czytelnik znajdzie w książce cenne informacje na temat:

- procedur związanych z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych,
- realizacji prawa do dostarczenia kopii danych,
- dopuszczalności pobierania opłat w przypadku udostępniania danych na żądanie,
- postępowania w przypadku, gdy osoba podważa poprawność otrzymywanych danych,
- sytuacji, w których administrator jest wyłączony z obowiązku informowania o pozyskiwaniu danych osobowych przez osoby trzecie,
- profilowania i jego ograniczeń wynikających bezpośrednio z nowych regulacji,
- weryfikacji i sprostowań danych na prośbę osoby, której dane dotyczą.

W książki zostały przedstawione obowiązki administratorów w ramach informowania o naruszeniu danych osobowych, m.in. zakres i możliwe formy zawiadamiania a także sytuacje, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informowania o naruszeniu praw osób, których dane dotyczą. Nie zabrakło także omówienia tematu dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw jednostki wynikających z rodo oraz zasad ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej przez administratorów i podmioty przetwarzające.