Rada pracowników w firmie dokumentacja wewnętrzna z komentarzem na CD

Wersja elektroniczna Od 25 maja 2006 rok u pracodawców zatrudniających więcej niż 100 osób muszą działać rady pracowników, a w firmach zatrudniających od 50 do 99 osób rady takie będą musiały być tworzone od 24 marca 2008 roku. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 rok określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji a także zasady wyboru rady pracowników. Autor opracowania komentuje każdy artykuł ustawy, podpowiadając pracodawcy sposoby postępowania i konkretne rozwiązania. Niewątpliwym atutem są wzory regulaminów, zawiadomień i innych pism niezbędnych w procesie wyłaniania rad pracowników dla pracodawcy, W jaki sposób również dla pracowników oraz członków organizacji związkowych.