Rada pracowników w firmie dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

Cena 43.82 zł Katalogowa 63 zł

Wzory 19 dokumentów regulaminów zawiadomień i innych pism niezbędnych w procesie wyłaniania rad pracowników dla pracodawcy, W jaki sposób i pracowników a także członków organizacji związkowych. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 550), sposoby postępowania i podpowiedzi konkretnych rozwiązań. Dostępna jest również wersja elektroniczna książki. Piotr Ciborski jest inspektorem pracy Państwowej Inspekcji Pracy specjalizującym się w zagadnieniach prawnej ochrony pracy. Autor licznych komentarzy i poradników poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy.