Rachunkowość finansowa - Rachunkowość finansowa i podatkowa dla zaawansowanych podręczniki

Zobacz Ćwiczenia z rachunkowości finansowej
Ćwiczenia z rachunkowości finansowej

WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Isbn 9788372052698 Wydanie 2009

Podręcznik Ćwiczenia z rachunkowości finansowej adresowany jest dla każdego, kto chce poznawać od strony praktycznej zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób przewidziany bieżącym stanem prawnym i poprzedzi rozwiązywanie zadań zdobyc ...

Zobacz Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki
Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

CeDeWu Isbn 9788381020527 Wydanie 2018

Książka Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w ...

Zobacz Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki
Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

CeDeWu Isbn 9788381020534 Wydanie 2018

Książka Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki stanowi trzeci stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książkach: - Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, - R ...

Zobacz Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki
Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

CeDeWu Isbn 9788375567960 Wydanie 2018

Książka Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w ...

Zobacz Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301194512 Wydanie 2018

Trzecie, uaktualnione wydanie cieszącego się od lat dużą popularnością podręcznika z zakresu rachunkowości finansowej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: miejsce rachunkowości finansowej w systemie informa ...

Zobacz Rachunkowość finansowa Ewidencje i sprawozdawczość
Rachunkowość finansowa Ewidencje i sprawozdawczość

CeDeWu Isbn 9788381020619 Wydanie 2018

Podręcznik w kompetentny i przystępny sposób przedstawia trudne zagadnienia rachunkowości finansowej. Atutami opracowania są: - klarowna struktura treści, - mnogość przykładów oraz - uwzględnienie aktualnych uwarunkowań prawnych ...

Zobacz Rachunkowość finansowa
Rachunkowość finansowa

Poltext Isbn 9788375618693 Wydanie 2018

Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym, łącząc treści o charakterze teoretycznym z przykładami zadań. Dzięki temu może służyć zarówno jako podręcznik akademicki, w jaki sposób i do samodzielnej nauki. Zawiera treści teoretyczne ...

Zobacz Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa

Wolters Kluwer Isbn 9788381242653 Wydanie 2018

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw: od zaprojektowania tego systemu począwszy poprzez sprawne jego funkcjonowanie aż do likwidacji lub upadłości firmy. Treść książki zosta ...

Zobacz Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

INFOR PL S.A. Isbn 9788326416620 Wydanie 2012

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. Zapewni pozy ...

Zobacz Rachunkowość finansowa Podstawy i ewidencje szczegółowe
Rachunkowość finansowa Podstawy i ewidencje szczegółowe

CeDeWu Isbn 9788381020305 Wydanie 2017

Książka Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe w uporządkowany, przejrzysty i prosty sposób przedstawia zasady rządzą­ce rachunkowością finansową zarówno w zakresie jej podstaw, w jaki sposób również szczegółowyc ...